Mediacentrum

  • nl
  • en

Zoeken van informatie

Hoe zoek je?

Door gebruik te maken van zoektechnieken en zoekmethodes werk je efficiënter en effectiever. Het resultaat van je zoekactie wordt relevanter dan wanneer je lukraak op zoek gaat.

Zoektechnieken

Trefwoorden

 

De keuze van de zoektermen bepaalt het resultaat van je zoekactie. Zorg ervoor dat de zoektermen de volledige inhoud van de zoekvraag bevatten.

Wees creatief met taal. Hoe meer variatie je in de trefwoorden aanbrengt, hoe meer kans je hebt op goede resultaten. Denk bijvoorbeeld aan:

 

Synoniemen
(E-commerce – E-business)

 

Samengestelde woorden
Word-of-mouth marketing

 

Spellingsvarianten
Product, produkt


Termen in andere talen
Social media- sociale media

 

Combineren van trefwoorden

Zie AND, OR, NOT

 

Eenvoudig of geavanceerd

De startpagina’s van zoekmachines en databanken hebben een zoekbalk waarin je een zoekterm of een combinatie van zoektermen kunt plaatsen. Het gaat dan om een eenvoudige zoekactie.

Meestal worden er meer zoekmogelijkheden aangeboden. Deze kun je vinden bij geavanceerd (of uitgebreid) zoeken.

Extra zoekmogelijkheden zijn bijvoorbeeld het selecteren op taal, bestandsformaat of/en datum én het combineren van zoektermen. Door het gebruiken van de extra zoekopties worden de resultaten preciezer en relevanter.

 

AND, OR, NOT

 

Zoektermen kun je met elkaar verbinden met AND, OR en NOT. Deze zogenaamde Booleaanse operatoren kunnen in principe in alle zoekopdrachten worden gebruikt.

 

Voorbeeld:

 

Exacte woordcombinatie

Door aanhalingstekens te gebruiken bij, twee of meer zoekwoorden, geef je aan dat deze woorden op deze manier  moeten voorkomen in de resultaten. Je kunt bijvoorbeeld een zin uit een gedicht of boek invoeren om informatie te vinden. 

 

Trunceren

Met het symbool * kun je in met één zoekactie naar een woord zoeken met verschillende woordvarianten. Het symbool kan op elke plek in een woord worden toegepast. Zo vind je enkel- en meervoudsvormen en spellingvarianten.

 

produ*t = product, produkt

 

laken* = laken, lakens, lakenvelder

 

Zoekmethodes

Voor het verzamelen van informatie kun je diverse methodes gebruiken. Sommige methodes leveren algemene bronnen op en andere methodes geven meer specifieke resultaten.
Bepaal, voordat je een methode kiest, of je algemene of meer specifieke bronnen wilt gebruiken en hoeveel tijd je beschikbaar hebt voor het zoekproces.

 

Quick and Dirty  

 

Je gebruikt een of meerdere trefwoorden om snel resultaten te krijgen. Op deze wijze vind je ruim voldoende informatie.

Gebruik deze methode als je een onderwerp wilt verkennen of voor de meer algemene zoekvragen waarmee je zoekt op internet of in databanken.

Een nadeel van deze methode is dat je teveel of irrelevante resultaten gepresenteerd krijgt.

Sneeuwbalmethode

 

Je gebruikt als startpunt de literatuurlijst van een publicatie die relevant is voor je onderwerp.
In de lijst vind je de bronnen waarop de publicatie is gebaseerd en wellicht zijn dit bronnen die jij ook goed kunt gebruiken.

Een nadeel van deze methode is dat naar oudere publicaties wordt verwezen.

Citaties zoeken

 

In wetenschappelijke databanken en in Google Scholar wordt bij publicaties getoond hoeveel keer een publicatie is geciteerd.  Zo kun je de artikelen/boeken, die de publicatie hebben geciteerd, raadplegen.

Met deze methode vind je publicaties die zijn verschenen ná het relevante artikel dat je al hebt. Deze methode geldt alleen voor wetenschappelijke artikelen.

Parelgroei

 

Je start, met de trefwoorden uit een relevante publicatie, nieuwe zoekacties. In wetenschappelijke artikelen worden  zgn. keywords/trefwoorden aan het begin van het artikel gegeven.

Deze methode maakt de resultaten van je zoekactie specifieker en daarmee relevanter.

Waar zoek je?

 

Wikipedia

De informatie uit Wikipedia kun je gebruiken wanneer je je op je onderwerp aan het oriënteren bent en ideeën wilt opdoen voor zoektermen. Gebruik Wikipedia niet als bron waarnaar je verwijst in je verslag. Het is namelijk zo dat iedereen kan bijdragen aan dit online naslagwerk en er daardoor sprake is van grote verschillen in kwaliteit.

Kijk of er bij het onderwerp referenties worden vermeld waar gebruik van is gemaakt bij het opstellen van de tekst. Je kunt deze referenties gebruiken om je verder te verdiepen in het onderwerp.

Google

Google is een zoekmachine waarmee je op internet kunt zoeken naar informatie. Een gigantische berg informatie waarvan het soms moeilijk te achterhalen is waar de informatie vandaan komt en je daarom moet checken of de informatie betrouwbaar is. Wees altijd kritisch en gebruik zoektechnieken om je resultaten relevanter te maken en gebruik de beoordelingscriteria om te checken of het een betrouwbare bron betreft.

 

Google Scholar

Google Scholar is een aparte zoekmachine van Google waarin je kunt zoeken naar wetenschappelijke literatuur. Deze literatuur komt van allerlei (academische) organisaties. Niet alle informatie is full-text beschikbaar. Door in Scholar een link te maken met de bronnen van Windesheim kun je meteen zien of je kunt doorlinken naar het artikel waar je toegang toe hebt omdat je student van Windesheim bent.

 

Databanken

Databanken zijn gestructureerde digitale bestanden met informatie. Deze databanken kunnen full-text tijdschriftartikelen bevatten, e-books, statistieken, bedrijfsinformatie enz.

De manier waarop informatie in databanken wordt aangeboden, is per databank verschillend. Probeer de functionaliteit en werking van een databank eigen te maken om de beste resultaten boven water te krijgen.

 

Op de site van het Mediacentrum kun je diverse databanken raadplegen.

 

Het is goed je ervan bewust te zijn dat databanken ook op internet beschikbaar zijn, denk bijv. aan een online telefoonboek, maar dat je met een zoekmachine deze resultaten niet vindt. Het gaat dan om het zgn. invisible web.

Site Mediacentrum

Het Mediacentrum beschikt over databanken met diverse vormen van informatie en diverse soorten van informatie:

 

  • publicaties: tijdschrift- en krantenartikelen, ebooks, marktrapporten, afbeeldingen, video, enz.
  • soort informatie: vak- en wetenschappelijke literatuur.

 

 

Je kunt in een specifieke databank gaan, bijv. wanneer je heel gericht naar bepaalde informatie op zoek bent, maar  via de zoekmachine WindeSearch kun je in een aantal databanken tegelijk zoeken.

Met de A/Z lijst kun je zoeken naar alle toegankelijke online tijdschriften en ebooks.

 

Bekijk de kennisclips  over de website van het Mediacentrum, een bron van informatie, de A/Z lijst, WindeSearch en het zoeken naar wetenschappelijke informatie.