Mediacentrum

 • nl
 • en

Verwerken en presenteren van informatie

Inleiding

Je hebt de informatie geselecteerd en op betrouwbaarheid beoordeeld. Deze relevante en betrouwbare informatie kun je gebruiken in je verslag, rapport of presentatie.

 

Wanneer je informatie van anderen gebruikt, denk aan literatuur en afbeeldingen, dan laat je dit weten door middel van bronvermelding.

 

Bronvermelding maakt duidelijk:

 

 • welke bronnen je hebt gebruikt 
 • of je deze bronnen correct hebt verwerkt 
 • of je gevarieerde bronnen hebt gebruikt
 • of er bronnen ontbreken.

 

Een bronvermelding bestaat uit een verwijzing in de tekst en een bronnenlijst.

 

Voorbeeld van een verwijzing in tekst:

 

Voorbeeld van een bronnenlijst

Werk van een ander presenteren alsof het van jezelf is, betekent dat je plagiaat pleegt en dat is strafbaar.

Citeren en parafraseren

Je kunt op twee manieren werk van anderen opnemen in je eigen product:

 

 • citeren: het letterlijk overnemen
 • parafraseren: het in eigen woorden weergeven.

 

Parafraseren verdient de voorkeur boven citeren. Met het in eigen woorden zetten laat je immers zien dat je de tekst begrijpt. Bovendien leest het prettiger wanneer de tekst niet wordt onderbroken door een andere schrijfstijl. Bij zowel citeren of parafraseren is bronvermelding verplicht.

 

Citeren: er bestaat verschil tussen korte (minder dan veertig woorden) en lange (meer dan 40 woorden) citaten.

Bij korte citaten plaats je de tekst die je citeert tussen aanhalingstekens én je vermeldt het paginanummer (indien aanwezig) in de verwijzing:

 

 

Bij lange citaten wordt de tekst weergegeven in een losstaand, ingesprongen blok en zonder aanhalingstekens weergegeven:

 

 

Parafraseren: bij het in eigen woorden weergeven, is het vermelden van de auteur en het jaartal voldoende. Een paginanummer vermelden is niet nodig en de  tekst komt nooit tussen aanhalingstekens:

 

 

APA richtlijnen

Er zijn verschillende stijlen voor het maken van een bronvermelding. Deze stijlen zijn gemaakt om uniformiteit te creëren in publicaties. Op hogescholen en universiteiten wordt veelal gewerkt volgens de APA-richtlijnen. 

Pas je bronvermelding toe volgens APA dan gelden binnen Windesheim de regels zoals uitgewerkt volgens “De APA-richtlijnen uitgelegd: een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs (gratis download op https://www.auteursrechten.nl/apa-richtlijnen en       voor  € 3,95 te koop bij Studystore).

 

apa bronvermelding

 

In “De APA-richtlijnen uitgelegd” vind je tal van voorbeelden van bronvermeldingen. De publicatie is gebaseerd op de Amerikaanse richtlijnen. Daar waar het Nederlandse taalgebied niet aansluit, is een zodanige keuze gemaakt dat er geen misverstand over kan bestaan hoe met de afwijkingen moet worden omgegaan.

Kijk hier (link volgt nog)  voor een overzicht van de verschillen.

 

 

Checklist APA-richtlijnen

 

In de “De APA-richtlijnen uitgelegd” is een handige checklist opgenomen waarmee je puntsgewijs je document kunt doornemen op bronvermelding. De checklist is opgedeeld in: 

 

 • algemeen
 • bronvermelding in de tekst
 • bronvermelding in de bronnenlijst
 • juiste vermelding

 

Checklist APA