Mediacentrum

  • nl
  • en

Techniek

Op deze pagina vind je informatie en tips die specifiek zijn voor studenten en medewerkers van het domein Techniek. Heb je aanvullingen die je hier graag terug zou willen zien of vragen? Neem dan contact op met Rika Formsma.

 

Internetbronnen

Bond voor materialenkennis 
De bond voor materialenkennis (BvM) is een netwerk van experts op het gebied van
materiaaltechnologie. De leden zijn onderzoekers en technici bij universiteiten,
onderzoeksinstituten en de industrie. Doel is om kennis van de verwerking en
toepassing van materialen te verspreiden, binnen en buiten het materialenveld.

 

Bouwen met staal 
Bouwen met staal is actief in promotie, advies en voorlichting, kennisoverdracht en onder-
zoek voor het gebruik van staal in de bouw.

 

Bouwkostenkompas installaties 
Het bouwkostenkompas biedt toegang tot alle bouwkundige en civiele kengetallen en
onderbouwingen, indexcijfers woningbouw, utiliteitsbouw en GWW. Inloggen is
noodzakelijk. De gegevens hiervoor vind je hier.

 

Bouwkostenkompas Woning- en Utiliteitsbouw 
Het bouwkostenkompas biedt toegang tot alle bouwkundige en civiele kengetallen en
onderbouwingen, indexcijfers woningbouw, utiliteitsbouw en GWW. Inloggen is
noodzakelijk. De gegevens hiervoor vind je hier.

 

COB : Centrum voor ondergronds bouwen 
COB is het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds
ruimtegebrek.

 

Cobouw 
Cobouw is een dagblad voor de bouwnijverheid. Er is een web-editie met veel extra
informatie, waaronder ook een archief van alle verschenen artikelen vanaf 1993.

 

Het Houtblad 
In het Houtblad staan speciaal geselecteerd (nieuws)berichten over belangrijke
thema’s in de hout- en bouwsector.

 

Kenniscentrum glas 
Het Kenniscentrum glas verzamelt en verspreidt kennis over vlakglas, vlakgasproducten
en vlakgrastoepassingen.

 

KIVI 
Beroepsorganisatie voor ingenieurs.

 

NIBE
Milieuclassificatie bouwproducten.

 

Product 
Tijdschrift voor productontwikkeling. Informatie over nieuwe ontwikkelingen op het gebied
van industriële productontwikkeling.

 

STABU 
Een bouwproject maakt verschillende levensfasen door, van idee tot sloop. Vooral in de
nieuwbouwfase, maar ook daarna, vinden er bouwactiviteiten plaats. STABU levert diensten
en producten voor het verkrijgen van informatie over (projecten rond) bouwobjecten. Met name informatie over besteksystematiek.

 

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek en Verkeer 
SWOV is het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek.

 

(e) Tijdschriften en (e) boeken

In de catalogus van het Mediacentrum kun je alle papieren abonnementen terugvinden op titel of onderwerp.

 

In de A-Z lijst staan alle e-tijdschriften en e-books uit onze databanken op titel van het tijdschrift of boek. Bijvoorbeeld Cement of Betoniek.

Ook kun je zoeken op onderwerp, zoals techniek en toegepaste wetenschappen.

 

In de databank Safari kun je veel Engelstalige e-books en e-tijdschriften vinden op het gebied van ICT.

 

Beeldmateriaal

In de databank Academia zijn t.b.v. het hoger onderwijs in Nederland dossiers met videomateriaal samengesteld over veel verschillende onderwerpen, geselecteerd uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

 

In het Mediaportaal is onderwijsgerelateerd videomateriaal van studenten en medewerkers te vinden.