Mediacentrum

Publiceren

Windesheim schaart zich achter het open access principe waarbij scripties, leermiddelen, vakpublicaties en onderzoekspublicaties voor de samenleving vrij toegankelijk zijn en hergebruikt mogen worden. Het College van Bestuur heeft daarom in 2014 de Publicatierichtlijn vastgesteld. Deze regelt hoe Windesheim omgaat met de eigen (onderzoeks) publicaties en dat processen gefaciliteerd worden.