Mediacentrum

  • nl
  • en

Open access

Bij het Studiesuccescentrum hebben medewerkers in het kader van een project een rapport geschreven. De auteurs zijn trots op het resultaat en willen het graag delen. De publicatie dreigt echter in de la te verdwijnen. Door opname in de HBO-Kennisbank vergroten de auteurs hun zichtbaarheid binnen en buiten Windesheim. Anderen (ook andere disciplines) kunnen voortbouwen op hun kennis en mogelijk worden ze als expert gevonden en gevraagd.

Overheden staan voor toekomstgerichte vraagstukken. Denk aan Smart Cities, de energietransitie, werken in 2030. De vraagstukken zijn zo complex dat het noodzakelijk is om er vanuit verschillende perspectieven naar te kijken. De HBO-Kennisbank is een discipline overstijgende bron die hierbij kan helpen. Je kunt met jouw publicatie een bijdrage leveren aan de idee-vorming, het maken van beleid of misschien draagt deze bij aan de uitwerking van een thema.

Wil je meer weten over open access publiceren? Neem dan contact op met Esther Eisen-Tijssen (emd.eisen-tijssen@windesheim.nl)