Mediacentrum

Databanken

Via het Mediacentrum heb je toegang tot een groot aantal digitale bronnen. De databanken bieden toegang tot informatie over alle wetenschapsgebieden, statistische en financiële gegevens, marketing-, bouw- en onderzoeksinformatie.

(De databanken waar het loepje bij staat worden ook doorzocht met WindeSearch)

 • Video- en audiomateriaal voor het hoger onderwijs afkomstig van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
  Bevat tools voor o.m. het snijden van fragmenten voor gebruik bij opdrachten en colleges. Als docent kun je via het Mediacentrum uitzendingen toe laten voegen.

  Algemeen, Bewegen en Educatie, Business, Media en Recht, Gezondheid en Welzijn, Techniek
  Direct naar
 • E-books op diverse vakgebieden

  Algemeen, Bewegen en Educatie, Business, Media en Recht, Gezondheid en Welzijn, Techniek
  Direct naar
 • Bouwregelgeving. Bevat o.a. CUR aanbevelingen. Om toegang te krijgen moet er een profiel worden aangemaakt op www.kennisid.nl/registratie/windesheim

  Techniek
  Direct naar
 • Afbeeldingen voor gebruik in onderwijsmaterialen

  Algemeen, Bewegen en Educatie, Business, Media en Recht, Gezondheid en Welzijn, Techniek
  Direct naar
 • Informatie op het gebied van infrastructuur, verkeer en vervoer en openbare ruimte.

  Techniek
  Direct naar
 • Coachlink is vanaf nu te vinden in Boomportaal.

  Algemeen, Bewegen en Educatie, Business, Media en Recht, Gezondheid en Welzijn, Techniek
  Direct naar
 • Informatie over Nederlandse bedrijven en organisaties met o.a. bedrijfsprofielen en marktrapporten.
  NB: voor het exporteren van gegevens kun je een account aanmaken met je Windesheim inloggegevens.

  Business, Media en Recht, Techniek
  Direct naar Handleiding
 • Informatie op het gebied van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, pedagogiek en opvoedkundige disciplines. Bevat o.a. protocollen, beleidsrapporten en onderzoeksrapporten van landelijke organisaties als Trimbos, NJC, Nivel, en CBS.

  Gezondheid en Welzijn, Bewegen en Educatie
  Direct naar
 • Scripties, afstudeerverslagen en artikelen van studenten, lectoren en docenten in het HBO.

  Algemeen, Bewegen en Educatie, Business, Media en Recht, Gezondheid en Welzijn, Techniek
  Direct naar
 • Een online kennisbank met juridische en praktische informatie voor professionals in het sociaal domein.
  Het geeft toegang tot wetteksten, jurisprudentie en praktische informatie, waaronder voorbeeldbrieven.
  Bevat de Digitale Grote Almanak en verschillende modules over o.a. Schuldhulp, Inburgering en WMO

  Gezondheid en Welzijn, Business, Media en Recht
  Direct naar
 • Deze databank bevat ISSO publicaties Bouw, inclusief Referentiedetails. Om toegang te krijgen moet er een profiel worden aangemaakt op www.kennisid.nl/registratie/windesheim

  Techniek
  Direct naar Handleiding
 • De Keuzegids Hoger Onderwijs beoordeelt en vergelijkt de kwaliteit van alle erkende  HBO-instellingen in Nederland. Verschijnt jaarlijks.

  Algemeen, Gezondheid en Welzijn, Bewegen en Educatie, Business, Media en Recht, Techniek
  Direct naar
 • Zoekmachine waarmee zowel de bronnen in Kluwer Navigator worden doorzocht als gratis juridische bronnen.

  Algemeen, Business, Media en Recht
  Direct naar
 • Toegang tot de Nederlandse internationale en in Nederland aanvaarde internationale normen, NEN-praktijkgidsen en de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen.

  Algemeen, Gezondheid en Welzijn, Bewegen en Educatie, Business, Media en Recht, Techniek
  Direct naar
 • Wetenschappelijke informatie van alle Nederlandse universiteiten en diverse wetenschappelijke instellingen. Beschrijvingen van onderzoeksprojecten, onderzoekers en onderzoeksinstituten.

  Algemeen, Gezondheid en Welzijn, Bewegen en Educatie, Business, Media en Recht, Techniek
  Direct naar
 • Voor toegang is het noodzakelijk een account aan te maken met je Windesheim email. Engelstalige e-books op gebied van informatietechnologie, programmeren, digitale media, e-business en softwareapplicaties.

  Business, Media en Recht, Techniek
  Direct naar
 • Zoekmachine waarmee biomedische referenties en abstracts worden doorzocht uit de database MEDLINE.

  Bewegen en Educatie, Gezondheid en Welzijn
  Direct naar Handleiding
 • Internationale wetenschappelijke literatuur op alle wetenschapsgebieden.

  Algemeen, Gezondheid en Welzijn, Bewegen en Educatie, Techniek
  Direct naar
 • Internationale wetenschappelijke literatuur op alle wetenschapsgebieden.

  Algemeen, Gezondheid en Welzijn, Bewegen en Educatie, Business, Media en Recht, Techniek
  Direct naar
 • Nederlandstalige e-books en artikelen op sociaal en medisch gebied en Engelstalige wetenschappelijke literatuur met de nadruk op gezondheidszorg en sociale wetenschappen.

  Algemeen, Gezondheid en Welzijn, Bewegen en Educatie, Business, Media en Recht, Techniek
  Direct naar
 • Internationale wetenschappelijke literatuur op alle wetenschapsgebieden.

  Algemeen, Gezondheid en Welzijn, Bewegen en Educatie, Business, Media en Recht, Techniek
  Direct naar
 • Kies voor inloggen met SurfConext en dan hogeschool Windesheim.
  Bevat diverse woordenboeken.

  Algemeen, Gezondheid en Welzijn, Bewegen en Educatie, Business, Media en Recht, Techniek
  Direct naar
 • Gemeenschappelijke catalogus van bibliotheken wereldwijd.

  Algemeen, Gezondheid en Welzijn, Bewegen en Educatie, Business, Media en Recht, Techniek
  Direct naar Handleiding