Mediacentrum

Gezondheid en Welzijn

Op deze pagina vind je informatie en tips die specifiek zijn voor studenten en medewerkers van het domein Gezondheid en Welzijn. Heb je tips of aanvullingen voor deze pagina, of vragen? Neem dan contact op met Greta Zikken

Internetbronnen

Canon Sociaal Werk 
Het doel van de Canon Sociaal Werk is studenten, professionals en beleidsmakers inzicht te geven in de geschiedenis van het sociaal werk, waarbij sociaal werk breed wordt opgevat. Het motto is dat kennis nemen van het verleden een investering is in de kwaliteit van het professionele handelen in het heden.

 

Farmacotherapeutisch Kompas 
Het Farmacotherapeutisch Kompas van het College voor zorgverzekeringen biedt informatie over in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen. Alle geneesmiddelen zijn voorzien van duidelijke voorschrijf- en toepassingadviezen.

 

GGZ-richtlijnen 
GGZ-richtlijnen biedt toegang tot de multidisciplinaire evidence based richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische stoornissen.

 

Kennisplatform Integratie & Samenleving 
Met publicaties rond integratie, migratie en diversiteit.

 

Kennisplein Gehandicaptensector 
Met achtergrondartikelen, praktijkverhalen en het laatste nieuws uit de gehandicaptenzorg.

 

Kies beter 
Overheidsinformatie over goede kwaliteit van zorg en zorginstellingen. En over aandoeningen en behandelingen.

 

Movisie 
Movisie is het landelijk kennisinstituut voor het sociaal domein. Ze ontwikkelen oplossingen voor sociale vraagstukken, waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn.

 

Nederlands Jeugdinstituut 
Kenniscentrum met actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld.

 

NIVEL 
Het Nivel onderzoekt de effectiviteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de (relaties tussen) de verschillende partijen in de zorg: zorgaanbieders, zorggebruikers, zorgverzekeraars en de overheid. Het Nivel onderzoekt ook de Europese gezondheidszorg.

 

Proefschriften Verpleegkunde 
Deze site maakt de wetenschappelijke kennis over verpleegkunde uit Nederland en Vlaanderen toegankelijk voor studenten, docenten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

 

Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 
Het SCP volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Het SCP verricht de monitoring van onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid.

 

Sociale kaart Nederland 
Zoek organisaties die ondersteuning bieden op het gebied van
zorg en welzijn, wonen, jeugd en gezin of werk en inkomen.

 

Volksgezondheidenzorg.info 
Biedt onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid en zorg.

 

 

Tijdschriften

libguide g en w tijdschriften

In de databank Springerlink kun je veel Nederlandstalige e-tijdschriften vinden op het gebied van Gezondheid en Welzijn.

 

In de catalogus van het Mediacentrum kun je alle papieren abonnementen zien die het Mediacentrum heeft op het gebied van Gezondheid en Welzijn.

 

In de A-Z lijst staan alle tijdschriften uit onze databanken op titel van het tijdschrift. Ook kun je zoeken op onderwerp, zoals op Gezondheid en biologische wetenschappen en op Sociale wetenschappen.

 

In de databank Nederlandse Artikelen Databank voor de zorg (NAZ) vind je artikelen die verschijnen in papieren tijdschriften. Als je bijvoorbeeld zoekt op “Slaapproblemen”, dan vind je alle artikelen waarin dit onderwerp voorkomt. Het voorkomt dat je zelf al deze tijdschriften moet doorbladeren op zoek naar artikelen.

Boeken

In de databank Springerlink kun je veel Nederlandstalige e-boeken vinden op het gebied van Gezondheid en Welzijn.

 

In de A-Z lijst staan alle e-boeken uit onze databanken op titel van het boek. Ook kun je zoeken op onderwerp, zoals op Gezondheid en biologische wetenschappen en op Sociale wetenschappen.

Beeldmateriaal

In Beeld en Geluid op School vind je video- en audiomateriaal voor het hoger onderwijs afkomstig van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
Bevat tools voor onder meer het snijden van fragmenten voor gebruik bij opdrachten en colleges. Via het Mediacentrum kun je als docent uitzendingen toe laten voegen.