Mediacentrum

  • nl
  • en

Gebruik van afbeeldingen in de ELO en PowerPoints

Het gebruik van foto’s, tekeningen en afbeeldingen in (Powerpoint)presentaties valt ook onder de afkoopregeling.

In Powerpoint- en Prezi-presentaties mogen tot 25 foto’s, afbeeldingen of andersoortig beeldmateriaal worden opgenomen waar geen toestemming voor nodig is. Maximaal 5 foto’s mogen hierbij van dezelfde maker afkomstig zijn, bijvoorbeeld omdat ze uit hetzelfde boek worden gehaald. Vanaf 26 afbeeldingen moet er toestemming worden gevraagd aan de beeldmaker.

Een naamsvermelding, bestaande uit de vindplaats van de foto of afbeelding en naam van de maker, dient opgenomen te worden in de Powerpoint- of Prezi-presentatie. Dit kan zowel rechtstreeks bij de foto, als voetnoot op de betreffende dia of gebundeld op een aparte dia voor- of achterin de presentatie.

Foto’s die van internet gehaald worden bevatten meestal geen bronvermelding en dat maakt het lastig om de oorspronkelijke maker of bron op te nemen in een presentatie. Het Mediacentrum biedt de fotodatabank ImageQuest aan waar miljoenen foto’s in te vinden zijn die gebruikt mogen worden in o.a. presentaties en waar bij elke foto een bronvermelding (volgens de APA richtlijnen) te vinden is die meteen gekopieerd en geplakt kan worden in een presentatie.

Foto’s die uit ImageQuest afkomstig zijn tellen niet mee binnen de limiet van 25 omdat hier wel vooraf toestemming is verkregen.

Twijfel je of je bepaalde foto’s, tekeningen of afbeeldingen mag gebruiken in de ELO of in een presentatie? Mail dan naar de Mailbox Auteursrechten op auteursrechten@windesheim.nl en dan kijken we samen naar de mogelijkheden.