Mediacentrum

Digitale toegankelijkheid

Vanaf september 2018 wordt er meer verwacht van onderwijsinstellingen m.b.t. het toegankelijk maken van diverse publicatievormen voor studenten (en medewerkers) met een beperking.

We geven je graag een aantal tips wat je er zelf aan kan doen bestanden toegankelijker te maken. Dit is gezien de wetgeving rond digitale toegankelijkheid vooral van belang voor bestanden die aangeboden worden als onderwijsmateriaal.