Mediacentrum

 • nl
 • en

Checklist voor studenten

Open acces publiceren

Je hebt veel tijd besteed aan je onderzoek en het schrijven van je scriptie. Je bent trots op het resultaat en wilt het graag delen met anderen.

Het Mediacentrum van Hogeschool Windesheim biedt je de mogelijkheid om je scriptie open access te publiceren door het in de HBO-Kennisbank te laten opnemen. Je kunt er dan zelf ook naar verwijzen vanuit je Facebook of Linkedin pagina.
Open access publiceren betekent dat iedereen je scriptie, artikel of ander werkstuk kan lezen, kopiëren, distribueren, printen, bewerken en hergebruiken onder de voorwaarde dat jouw naam als auteur vermeld wordt.

Voordelen open access publiceren

Open access publiceren biedt een aantal voordelen:

 

 • Recruiters doorzoeken sociale media en databanken waar scripties in gepubliceerd zijn om geschikte kandidaten te vinden voor de invulling van een vacature. Daarmee is je scriptie je visitekaartje;
 • andere organisaties kunnen leren van jouw bevindingen;
 • wanneer je hebt aanbevolen dat er nader onderzoek gedaan kan worden dan kunnen andere studenten dit weer verder oppakken.

Checklist

Met open access publiceren kan iedereen je teksten lezen en het beeldmateriaal bekijken en hergebruiken. Ook de schrijvers of fotografen van wie je tekst en beeld in je werkstuk hebt verwerkt en die hun auteursrechten handhaven. Wanneer je het auteursrecht niet goed hebt afgedekt kun je problemen krijgen met de oorspronkelijke rechthebbenden. Je kan bijvoorbeeld een rekening krijgen voor het gebruik van hun foto. Om rekeningen en andere problemen te voorkomen moet je scriptie voldoen aan onderstaande punten:

 

 • Gebruik je teksten of beeldmateriaal van anderen? Regel dan toestemming bij de rechthebbende(n), voor het op internet zetten van jouw werkstuk;
 • citeer en vermeld je bronnen volgens de APA richtlijnen?;
 • wat mogen anderen met jouw scriptie doen? Meestal wordt een Creative Commons licentie gebruikt. Dat houdt in dat  je vooraf toestemming geeft om je scriptie te mogen delen en bewerken onder de voorwaarde dat anderen je naam vermelden en dat anderen jouw werk niet commercieel mogen gebruiken. Voor andere gebruiksdoeleinden moet diegene jou om toestemming vragen. Let hier ook op als je in je scriptie/werkstuk zelf teksten of afbeeldingen van anderen gebruikt hebt met een  CC licentie. Jij moet je namelijk dan ook houden aan de voorwaarden van die CC licentie;
 • heb je instemming van het bedrijf of de organisatie waar je de scriptie hebt geschreven voor het open access publiceren? Wanneer je afspraken hebt gemaakt (of een overeenkomst hebt getekend), kun je dan open access publiceren? Niet alle organisaties vinden dit goed;
 • haal  alle privacygevoelige gegevens uit je scriptie. Denk hierbij aan namen, telefoonnummers en mailadressen;
 • zorg dat  anderen jouw scriptie goed kunnen terugvinden. Neem desgewenst je eigen contactgegevens op in de scriptie en vermeld ook de naam van de hogeschool (Hogeschool Windesheim).

Check door het Mediacentrum

Heb je de checklist nagelopen dan kan je je scriptie óók nog even door ons laten checken op auteursrechten. Mail je scriptie of artikel dan naar auteursrechten@windesheim.nl

Wij controleren je scriptie en je krijgt het, met eventuele opmerkingen op het gebied van auteursrechten, na 1 week terug. Je blijft wel zelf verantwoordelijk voor je scriptie of artikel.