Mediacentrum

Business, Media en Recht

Op deze pagina vind je informatie en tips die specifiek zijn voor studenten en medewerkers van het domein Business, Media en Recht. Heb je tips of aanvullingen voor deze pagina, of vragen? Neem dan contact op met Esther Eisen.

Internetbronnen

Dataportaal van de Nederlandse Overheid
Overzicht van alle beschikbare en herbruikbare data van de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld subsidieoverzichten, achtergrondinformatie bij de Miljoenennota, informatie over agentschappen.

 

Open data CBS
Bevat cijfers en data over de Nederlandse economie en samenleving.

 

Regio Zwolle netwerkverband van overheid, onderwijs, ondernemers en omgeving uit twintig gemeenten en vier provincies. Website bevat informatie, publicaties en laat zien welke netwerken er binnen de Regio zijn.

 

Sustainable Development Goals Nederland
Informatie over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, de opvolgers van de Milleniumdoelen. Deze moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bevat onder andere landeninformatie, informatie over duurzaam ondernemen en innoveren

Tijdschriften

In de databank Nexis Uni vind je volledige artikelen van regionale, landelijke en internationale kranten en tijdschriften en journalistiek platforms als ‘Follow the Money’. Dit is handig bij een eerste oriëntatie op een onderwerp. Journalistiekstudenten kunnen met behulp van deze bron analyseren hoe een onderwerp in het nieuws is geweest.

 

In de A-Z lijst staan alle (wetenschappelijke) tijdschriften uit onze databanken op titel van het tijdschrift (bijvoorbeeld ‘Tijdschrift voor Marketing’). Ook kun je zoeken op onderwerp, zoals op Journalistiek en Communicatie, Zaken en Economie. (Klik op een deelonderwerp, bijvoorbeeld management of marketing).

Bedrijfs- en brancheinformatie

In Company.info staan de bedrijfsgegevens van ruim twee miljoen organisaties. Dit is handig wanneer je bijvoorbeeld marktonderzoek moet doen, voorbeelden van jaarverslagen zoekt of als je op zoek bent naar een stageplaats. Verder bevat deze databank Marktrapporten die geschreven zijn door bijvoorbeeld de banken of het CBS (Sociaal Cultureel Planbureau). Dit kan van pas komen bij het in kaart brengen van een branche/sector of om maatschappelijke ontwikkelingen te zien.

 

In Kluwer Navigator (login door op WO / HO te klikken, vervolgens log je in met je Windesheimaccount) vind je onder andere (informatie over) Nederlandse wetgeving, fiscaal- en belastingrecht. Dit is een belangrijke bron wanneer je met wet- en regelgeving te maken hebt.

Legal Intelligence doorzoekt de content van Kluwer Navigator én een aantal internetbronnen op het gebied van Recht

Beeldmateriaal

In Beeld en Geluid op School  (klik op login -> inloggen met Surfconext en log in met je Windesheimaccount) vind je uitzendingen van de Nederlandse publieke omroep zoals Tegenlicht en actualiteitenprogramma’s. Je kunt gebruik maken van een virtuele snijmachine zodat je fragmenten voor een opdracht kunt gebruiken.