Mediacentrum

Bronvermelding volgens APA

De APA-richtlijnen uitgelegd

apa bronvermelding

Er bestaan diverse stijlen om bronnen te vermelden. Op de meeste hogescholen, ook op Windesheim, worden vooral de APA-richtlijnen gehanteerd. De van oorsprong Amerikaanse richtlijnen laten zich niet altijd goed toepassen in het Nederlandse taalgebied en worden verschillend geïnterpreteerd. Daarom is er door hogescholen een Nederlandstalige handleiding samengesteld met de titel “De APA-richtlijnen uitgelegd, een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs”. Binnen Windesheim gelden deze richtlijnen als norm bij de toepassing van APA.
De richtlijnen zijn gratis te downloaden via https://www.auteursrechten.nl/apa-richtlijnen. De papieren versie is, in handige ringband, verkrijgbaar via Studystore voor € 3,95.

De APA richtlijnen uitgelegd: 3e editie

In oktober 2019 is de 7de edite van de Publication Manual of the American Psychological Association verschenen. Regelmatig wordt de vraag gesteld of en wanneer de herziene richtlijnen worden verwerkt in De APA-richtlijnen uitgelegd.

 

Wanneer verschijnt de 3de editie van De APA-richtlijnen uitgelegd?
De verschijningsdatum is mei 2021, ook nu weer als ringband en als gratis download. Dit geeft het onderwijs tijd genoeg om de nieuwe richtlijnen met ingang van schooljaar 2021-2022 te gaan gebruiken.

 

Waarom verschijnt de 3e editie van De APA-richtlijnen uitgelegd pas in 2021?
De Werkgroep APA heeft besloten om niet alleen de herziene richtlijnen te verwerken maar ook om de handleiding een nieuwe indeling te geven naar voorbeeld van de 7de editie van de Publication Manual. Tevens zullen er enkele nieuwe onderwerpen worden toegevoegd, waaronder de opmaak van een verslag en meer voorbeelden van tabellen en figuren.

In combinatie met het productieproces is er te weinig tijd om de nieuwe editie op tijd af te hebben voor het nieuwe studiejaar, daarom is gekozen voor mei 2021. Een eerdere datum, midden in het studiejaar zou tot verwarring kunnen leiden.

 

Wat is het verschil tussen de huidige en de nieuwe richtlijnen?
Er zijn ongeveer 20 herziene en nieuwe APA-richtlijnen met betrekking tot bronvermelding. De Werkgroep APA heeft de nieuwe richtlijnen geïnventariseerd en in de meeste gevallen zullen deze wijzigingen worden overgenomen voor de Nederlandse richtlijnen in de 3de editie van De APA-richtlijnen uitgelegd en op bovengenoemde website. Voor een overzicht van de 10 belangrijkste wijzigingen: https://www.auteursrechten.nl/bronnen-vermelden/bronnen-vermelden.

 

Mag ik de nieuwe richtlijnen nu al toepassen of moet ik wachten tot de 3de editie is verschenen?
Overleg met de eigen docent of opleiding als je nu al de nieuwe richtlijnen wilt gaan gebruiken.

 

Moet ik de nieuwe richtlijnen vanaf schooljaar 2021-2022 gaan toepassen of mag ik de 2de editie blijven gebruiken?
De Werkgroep APA adviseert om vanaf het schooljaar 2021-2022 alleen de nieuwe richtlijnen toe te passen. Overleg met de eigen docent of opleiding als je liever de 2de editie wilt blijven gebruiken.

 

Ik heb nog een vraag of een opmerking, waar kan ik die stellen?
Stuur een e-mail naar: aip@windesheim.nl.

 

Verwijswijzer

Hier tref je een kort overzicht van de APA richtlijnen aan over hoe te verwijzen naar een boek, tijdschriftartikel en krantenartikel.  Zowel op papier als online, en hoe je verwijst naar een internetbron en afbeelding.

 

Verschil Nederlandse en Amerikaans richtlijnen

nederlandse en amerikaanse vlag

Verschillen tussen de Amerikaanse, de oude Nederlandse richtlijn en “De APA-richtlijnen uitgelegd: een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs”

Tussenvoegsels in achternamen

Amerikaanse richtlijn

Verwijzing in de tekst:

 

  • … (de Vries & van den Wijngaarden, 2017)
  • Volgens de Vries en van der Wijngaarden (2017)

 

In de bronnenlijst:

 

  • de Vries, J., & van der Wijngaarden, K. (2017)

 

De APA-richtlijnen uitgelegd

APA tussenvoegsels

Internetbronnen

Amerikaanse richtlijn

Conradi, R. (2015). 7 dingen die je moet weten over gepersonaliseerd leren. Retrieved from http://www.onderwijsvanmorgen.nl/7-dingen-die-je-moet-weten-over-gepersonaliseerd-leren

De APA-richtlijnen uitgelegd

APA internet

Persoonlijke communicatie

Amerikaanse richtlijn

Verwijzing in de tekst:

  • … (J. Jansen, personal communication, Mei 18, 2017)
  • Volgens Jan Jansen (persoonlijke communicatie, Mei 18, 2017)

APA-richtlijnen uitgelegd

APA persoonlijke communicatie

Persoonlijke communicatie komt niet terug in de bronnenlijst omdat de informatie voor de lezer niet te achterhalen is.

APA en Word

nieuws handleiding apa en word

Voor het opmaken van bronvermeldingen kun je gebruik maken Word biedt. Helaas werkt Word, gebaseerd op de Engelse taal, niet altijd juist in de Nederlandse taal en dus ook niet met “De APA-richtlijnen uitgelegd”. In de handleiding “De APA-richtlijnen toepassen met behulp van Word 2013 en Word 2016” wordt aangegeven waar je op moet letten bij het gebruik van Word voor bronvermelding en hoe je ervoor kunt zorgen dat een correcte vermelding wordt gedaan.
De handleiding is hier te downloaden.