Mediacentrum

  • nl
  • en

Academia

Beeld en geluid geselecteerd uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Dagelijkse aanvulling van recent radio-, film en televisiemateriaal. Samengesteld voor het Hoger Onderwijs.
Mis je, als docent van Windesheim, een uitzending, neem dan contact op met Erik Hulsken, geef aan om welke uitzending het gaat en geef titel en uitzenddata door.